Zkvalitnění výuky

logo

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001589
Název projektu: Zkvalitnění výuky
Období realizace: 1.10.2016 až 1.10.2018
Celkové náklady projektu: 637 007,- Kč

Aktivity realizované v rámci projektu:

 • Školní asistent - 24 měsíců
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - 10x
 • Příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem - 1x
 • Tandemová výuka - 2x
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ matematická gramotnost - 1x
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP:
  • Matematická gramotnost 16 hodin - 3x
  • Matematická gramotnost 32 hodin - 1x
  • Čtenářská gramotnost 32 hodin - 1x
  • Inkluze 32 hodin - 1x