Složení školské rady pro období červen 2016 až červen 2019

1. člen jmenovaný zřizovatelem Ing. Martin Dušek martin.dusek@viavis.cz
2. člen volený zákonnými zástupci Mgr. Milan Pobořil, PhDr., předseda školské rady, Milan.Poboril@seznam.cz
3. člen volený pedagogy Mgr. Antonín Hennig A.Hennig@seznam.cz

Ing. Tomáš Honěk, ředitel školy