Projekt Zkvalitnění výuky


Projekt Zkvalitnění výuky, reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001589 je zaměřen na podporu polytechnického vzdělávání v Církevní základní škole svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí. Projekt je realizován z tzv. šablon. Z mnoha jsme si jako relevantí pro naši školu vybrali šablonu - asistent pedagoga, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, přípravu žáků na vyučování, DVPP v rozsahu 16 hodin - matematická gramotnost, DVPP v rozsahu 32 hodin - čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a inkluze, vzájemnou spolupráci pedagogů v oblasti matematické gramotnosti a tandemovou výuku.
Celkové náklady na projekt činí 637 007,00 Kč. Projekt je realizován v období od 1.10.2016 až 1.10.2018.