Projekt Křesťanství

Projekt má za úkol ukázat žákům pohled na křesťanství populární formou. Populární formou jsou myšleny dnes zcela běžné metody a prostředky, které žáci využívají. Těmito formami chceme zakomponovat téma Křesťanství do běžných témat vyučovaných na 1. stupni ZŠ v předmětu Člověk a jeho svět. V tématech, kde není zmínka o Křesťanství se toto téma doplní, případně se přidají nová témata, která mají význam ve výuce a jsou v souladu s RVP a ŠVP dané školy. Výstupem projektu budou sady výukových materiálů, ve kterých jsou vybrána a zpracována určitá témata a v nichž je zakomponováno Křesťanství.
Další moderní aktivitou budou Projekty. V rámci projektů si žáci na vlastní kůži vyzkoušejí aktivity související s moderním šířením křesťanských hodnot.
Pro rozšíření vědomostí se žáci druhého stupně ZŠ vydají po stopách historicky významných osobností české země v klíčové aktivitě nazvané Putování po stopách nejen věrozvěstů. Navštíví významné historické a církevní památky naší vlasti.
Celkové finanční prostředky na tento projekt jsou schváleny ve výši 1 073 434,74,- Kč. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/1.1.24/02.0031.

logo