Přístavba CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí

logo

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003276
Doba realizace: do 21/6/2019
Dotace: Integrovaný regionální operační program
Celkové náklady projektu: 27,9 mil. Kč
Dotace EU: 23,8 mil. Kč
Vlastní zdroje žadatele 4,1 mil. Kč

Popis projektu

Projekt řeší přístavbu stávající církevní ZŠ (bývalého kláštera) v Hradci nad Moravicí, kterou navštěvuje 147 žáků. Škola disponuje pouze 7 kmenovými učebnami a jednou odbornou učebnou, což neodpovídá skutečným potřebám. Cílem projektu je proto vybudovat:
a) 2 kmenové učebny tak, aby vznikla plnohodnotná 9 letá škola a
b) 2 nové odborné učebny.
Celý projekt je orientovaný na zajištění bezbariérovosti budovy (která dnes zcela chybí), vytvoření podmínek pro soc. inkluzi a zajištění konektivity školy.

Cíle projektu

a) přístavba budovy stávající školy,
b) zajištění bezbariérového přístupu, pohybu a zázemí pro osoby se sníženou schopností či orientací,
c) zajištění konektivity školy,
d) ozelenění areálu školy.