Živý Betlém

Po celý advent jsme se scházeli na školních rorátech. Dnes, už těsně před vánoci, v poslední den školy, jsme vytvořili živý Betlém.