Večerníček

Na březen jsme připravili pro děti v rámci "měsíce knihy" projekt: Večerníček v knihách. Každé ráno dětem předčítal některý z rodičů či prarodičů jeden z večerníčkových příběhů. Děti měly možnost zaposlouchat se do nejstarších večerníčků vysílaných Českou televizí, takže jsme se vrátili v čase až do roku 1968. Tato setkání probíhala v pěkné atmosféře, o večerníčcích jsme si i vyprávěli, jak který vznikl a kteří herci je namluvili, a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, které si děti mohly zapisovat do svých večerníčkových sešitků. A protože jsme zdaleka nevyčerpali všechny Večerníčkovy pohádky, těšíme se, že s Večerníčkem prožijeme v červnu také čtenářskou noc. Za soutěž, která v rámci tohoto projektu proběhla, byly děti odměněny knihami, které věnovalo nakladatelství Grada, za což velice děkujeme.