Úspěchy žáků v Matematické olympiádě

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům okresního kola Matematické olympiády.
Letos dosáhli vynikajících výsledků Dominik Rosenbaum z 8. tř. – 1. místo, Štěpán Lazecký ze 7. tř. – 1. místo, Antonín Dušek ze 7. tř. – 5. místo, Kamil Vícha a Zuzana Klásková ze 6. tř. oba – 8. místo. Dominik Rosenbaum z 8. tř. byl navíc i úspěšný řešitel kategorie 9. tříd a reprezentoval naši školu v krajském kole v Ostravě.