Nakresli tři krále

Výtvarná soutěž pro děti "Nakresli tři krále" s letošním tématem "jak odcházejí od Heroda" vyvrcholila v pátek 25.ledna 2019 na základní škole v Šumné. Mezi vítězi se nacházejí také žáci z naší školy - autoři společné práce - Markéta Štenclová s Emily Beck byli oceněni 1. místem v kategorii III - odborná porota. Další dvojice Marta Binarová s Josefem Kuběnou získala 1. místo v kategorii II - odborná porota a taktéž v kategorii II - laická porota. Blahopřejeme k úspěchu.