Duchovní obnova pro pedagogy

Ve středu 12. dubna 2017 se pedagogové naší školy sešli na jaktařské faře na duchovní obnově s otcem Martinem Kierasem a otcem Petrem Křibkem. Tématem byl Duch svatý, jeho dary a charismata. Přednášky, adorace, svátost smíření a mše svatá byla náplni celého dne.