"Bohu nepatří ani málo, ani mnoho, Bohu patří všechno!" P. Marian Kuffa

S velkou důvěrou se zaměstnanci školy obraceli k Bohu při tradiční duchovní obnově v přípravném týdnu. Děkovali a chválili toho, který nechal vzniknout tuto školu a nechal ji dožít svých 25. narozenin. Nad tématem ctnosti a neřesti rozjímali pod vedením školního kaplana P. Martina Kierase.