Zápis do 1. ročníku 2019

Hradec nad Moravicí pátek 5.4. od 14:30 do 18:00 hodin
Opava pátek 12.4. od 14:30 do 18:00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013) a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Může být přijato i dítě narozené po 31.8.2013, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1.1.2014 - 30.6.2014 i vyjádření pediatra.