Nabídka práce

Začali jsme práce na přístavbě školy. Právě probíhá archeologický průzkum, který zabezpečuje NPÚ. Nabízejí práci pro brigádníky v jakémkoli dohodnutém rozsahu, cena za hodinu 85 Kč.

Gratulujeme

Anastázie Kupčíková, žákyně 2. třídy se umístila na krásném třetím místě a Petra Terezie Valíková ze sedmé třídy získala čestné uznání ve výtvarné soutěži "Kreslím, kreslíš, kreslíme", která se již tradičně uskutečnila ve SŠPU v Opavě na konci září 2017 pro žáky ve věku od 6 do 15 let.

Biblická olympiáda

V sobotu 20. května se v katolickém domě v Ostravě-Staré Bělé uskutečnil další, v pořadí již šestý ročník Biblické olympiády. Letošní ročník byl zaměřen na vědomosti ze starozákonních knih Ester a Jonáš a novozákonního Markova evangelia.

Stránky