Projektový den pro 3. a 4. tř. v ZŠ Hradec nad Moravicí

Ve čtvrtek 16. 11. se 3. a 4. třída zúčastnila Projektového dne v ZŠ Hradec nad Moravicí. Byl zaměřen na přírodní vědy, matematiku a informatiku. Děti měly možnost prakticky experimentovat a objevovat, přijít na kloub několika hlavolamům a svůj postřeh vyzkoušet také při pohybových aktivitách.

Návštěva ze školky

Stalo se již pěknou tradicí, že nás navštěvují děti z okolních mateřských škol. Pro děti připravujeme kreativní dílničky a děti mají také možnost pozdravit své starší kamarády, školáky. Letos si děti vyrobily andělská přáníčka, se kterými jim radou i povzbuzením pomáhaly žákyně z vyšších ročníků. Tato setkání jsou velmi milá a už se těšíme na další návštěvu.

Celostátní přehlídka v Odrách

Příjemné setkání, vzorná organizace, krásné výkony vystupujících – tak se dá charakterizovat celostátní přehlídka zájmové činnosti církevních škol v Odrách. Celkem 21 církevních škol z celé České republiky i ze Slovenska představí během třídenního maratonu to nejlepší. Naší školu velice úspěšně reprezentoval školní sbor Kolibříci. Děkujeme organizátorům ze střední pedagogické a střední zdravotnické školy svaté Anežky za pozvání a již dnes se těšíme na 25.

Havířovský pohár

Školní oddíl taekwonda reprezentoval v Havířově naší školu na prvních závodech sezony 2017. Do závodů se zapojilo 16 závodníků, včetně trenérky Jany. Vstup do nového sportovního roku byl velmi povzbudivý. Jako oddíl jsme skončili na 4. místě. Lidka, Zuzka, Markéta a Petra získaly 1. místo, Michaela a Veronika skončily na místě 2. a Katka na místě 3. Více informací a fotek naleznete na oddílovém webu http://taekwondo.proit.cz/.

Přednáška Policie ČR pro žáky vyššího stupně

V pátek 17. 3. 2017 proběhla na naší škole přednáška Policie ČR na téma - trestněprávní odpovědnost, prevence užívání návykových látek a kyberšikana. Na závěr viděli žáci také ukázky týkající se problémů bezpečnosti v dopravě z našeho okresu. Bezpečnému chování v dopravě bude věnována i přednáška, která bude následovat příští měsíc.,

Matematický klokan

Matematický klokan - výsledky
Také letos se naši žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. V rámci okresu se umístili mezi první 3. ve své kategorii tito naši žáci – Kryštof Josef Hanke – 1. místo (kat. Cvrček)
Dominik Rosenbaum a Kristýna Hoňková – 2. místo (kat. Benjamín)
Umístění prvních tří podle počtu získaných bodů v jednotlivých kategoriích v rámci školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy

Termín zápisu v Hradci nad Moravicí: pátek 7.4. od 14:30 do 18:00 hodin
Termín zápisu v Opavě: pátek 21.4. od 14:00 do 18:00 hodin
Plánovaný počet otevřených tříd: 1 v Hradci nad Moravicí, 1 v Opavě

Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu CZŠ, budou žáci přijímáni dle kritérií ředitele školy:
a) sourozenec ve škole
b) sdílení alternativního pedagogického přístupu

Skype s Jakubem

Část letošní postní almužny věnujeme salesiánské škole Jibon Jyoti v Indii, kde letos jako dobrovolník působí náš absolvent a později učitel Jakub. Podařilo se nám s ním spojit a ve 35 minutovém živém rozhovoru popovídat. Viděli jsme školu a děti ze školy. Všude panovala velmi srdečná a radostná atmosféra. http://www.kubavindii.cz/detsky-zivot-v-jibon-jyoti/

Návštěva MÚ Hradec nad Moravicí

V pátek 10. 3. 2017 navštívila 5.A MÚ Hradec nad Moravicí. Pan starosta nás přivítal a ochotně provedl celým úřadem. Dověděli jsme se, jak městský úřad funguje a o co se různí zaměstnanci starají. Také jsme se mohli posadit do křesla pana starosty a nahlédnout do kroniky na podpisy významných osobností. Děkujeme za krásně prožité chvíle.

Stránky