Chystáme pro vás nové webové stránky

Během prázdnin spustíme nové webové stránky. Nové informace vkládáme již zde https://www.czs-hradec.cz/ . Na starých stránkách necháme běžet jen galerie.

Výročí žehnání kaple a žehnání nových varhan

V pátek 16.11. to bylo přesně 24. let, od roku 1994, kdy byla biskupem Hrdličkou požehnána naše školní kaple svaté Ludmily. Dnes po letech jejího bohatého života jsme při slavnostní mši požehnali nové varhany, které škole daroval školní kaplan otec Martin Kieras.

Opava Cantat

Koncem minulého týdne 9. - 10. listopadu proběhl v Opavě již desátý ročník festivalu Opava Cantat. Jedná se o celostátní přehlídku středoškolských pěveckých sborů. Cílem tohoto festivalu je nejen motivace a povzbuzení pro sbormistry, ale také stát se příjemnou události pro žáky i studenty. I letos navštívil naši školu jeden ze zúčastněných sborů a musíme uznat, že tento výchovně-vzdělávací koncert byl nejen motivací a povzbuzením, ale také příjemným zážitkem pro všechny.

Dušičkový týden

Modlitba za zemřelé spojená s návštěvou hřbitova patří k základní vlastnostem lidskosti. Více, než kdy jindy se o toto snažíme začátkem listopadu, který je k tomu určený. I my jsme se se všemi třídami postupně na hřbitov vypravili a za všechny zemřelé se pomodlili.

Postup do celostátního kola Logické olympiády

Naši žáci z nižšího i vyššího stupně se také tento školní rok zúčastnili soutěže Logická olympiáda.
Z celkem 2300 účastníků kat. B (2. st.) postoupilo 60 nejlepších do kola krajského. Byli mezi nimi i naši 2 žáci. V krajském kole se umístili na 10. a 5. místě, které je navíc postupové do kola celostátního.
Blahopřejeme.

Přírodovědný tábor

Přírodovědný tábor zaměřený na badatelskou práci se uskutečnil o podzimních prázdninách. 17 zájemců o přírodovědné předměty si vyzkoušelo pokusy a práci se stavebnicemi iTriangle a měřícími přístroji Pasco. Mezi nejoblíbenější patřilo složení mlýnského kola, vyzkoušení si, jak funguje semafor u tobogánu, odhad a měření teploty, zjišťování pH nápojů, apod. Vše bylo doplněno o hry různého charakteru, vynikají obědy v Sonátě a procházku přírodou.

100 let od založení Československa

Také v naší škole jsme si připomněli stoleté výročí od založení Československé republiky. V ranní kapli zazpívali žáci společně se svými učiteli státní hymnu. Děti z prvního stupně se přišly podívat na výstavku, kterou je ve škole možno zhlédnout až do 2. listopadu. Povídali si také o 1. prezidentovi a o znacích České republiky. A nakonec všichni společně vytvořili velký papírový strom – lípu.

3.-5. třída na zámku

Ve čtvrtek 18. října 2018 žáci 3.-5. A navštívili zámek Hradec nad Moravicí. Provedla nás po něm paní průvodkyně v dobovém obleku majordoma. Po svačince jsme ještě prošli zámecký park a p. Hrtůsová nás seznámila s pověstmi, které se k tomuto místu a okolí vztahují.

Stránky