Recitace I. st.- školní kolo

V 5. třídě dnes zaznělo 35 básniček i próza. Sešly se tady děti z 1. - 5. třídy a jejich vybraní recitátoři z třídních kol nám připravili pěkný zážitek z poznávání poezie i nás mezi sebou navzájem. Děkujeme jim za to a také těm, kteří s nimi texty nacvičovali. Do okrskového kola přehlídky v Opavě vybrala porota z 0. kategorie Kateřinu Kuběnovou (1. A), z 1. kategorie Anastázii Kupčíkovou (3. A) a z 2. kategorie Lucii Hońkovou (5. A). Blahopřejeme!

Karneval

V pátek 8. 2. si užily děti 1. stupně v Hradci nad Moravicí veselé dopoledne v maškarních kostýmech. Na karnevale si zatančily, zasoutěžily, zahrály hry a bohatě se nasmály. Hrály opravdu s chutí a při hře "Hrnec bum" dokonce v zápalu hry zlomily vařečku. Společně strávené chvíle byly pro všechny příjemným odreagováním.

Ukázka dravého ptactva

Sokolníci předvedli našim žákům různé druhy našich i exotických dravců.

Chystáme se na Den matek ♥

Žáci v družině společně s vychovatelkami připravovali kytičky pro maminky.

Den mláďat na Školním statku

Každoroční návštěva Dne mláďat organizovaná opavskou zemědělkou ve spolupráci se Školním statkem proběhla za krásného jarního počasí! Moc se nám všem líbilo. Pro děti byly připraveny hry, tvoření a samozřejmě mláďátka.

Exkurze na Dlouhé Stráně

Žáci 7. až 9. třídy se zájmem o výrobu elektrické energie se vydali na exkurzi na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Autobus nás dovezl do Koutů nad Desnou k dolní nádrži, kde nám průvodce vysvětlil princip fungování přečerpávací elektrárny. Po krátkém filmu a dotazech jsme se tunelem vydali do strojovny umístěné ve skále. Přes fiktivní okna nám nevadila ani 150 metrů mocná skála nad našimi hlavami a 50 metrová hloubka pod námi.

Cvičíme na čerstvém vzduchu

Teplé jarní dny vylákaly ven děti z první a druhé třídy z Jaktaře. V hodině tělesné výchovy si nejen zacvičily na čerstvém vzduchu, ale také si zkusily vytvořit skřítka z přírodních materiálů, které našly kolem sebe. Měly velkou radost, jak se jim to povedlo.

Soutěž v technických dovednostech

Soutěž v technických dovednostech pořádá Střední škola technická v Opavě. Je určena žákům sedmých tříd. Soutěží se v kategorii práce s materiálem (letos s kovem) a v elektronice. Soutěže se účastní nejlepší žák školy, který nejlépe vytvoří stanovený výrobek. Naši školu reprezentovali Dominik Haas a Šimon Nevola.
Oba pracovali velmi dobře a Dominik Haas vyhrál soutěž v kategorii práce s kovem. Odměnou mu byla Aku vrtačka.
Děkujeme oběma žákům za dobrou reprezentaci naši školy.

Den Země

V rámci oslav Dne Země se 1.-3. tř. vydala ke Svaté studni na Hanuši. Cestou jsme pomáhali přírodě sbíráním odpadků, hráli jsme hry a poznávali rostliny a živočichy naší přírody. 4. tř. měla cíl na Bezručově vyhlídce.

Den Země v 7.třídě

Tak nasadit rukavice, vytáhnout pytle na odpadky a sběr všeho, co nemá v přírodě co dělat, může začít! Takhle nějak vypadal začátek oslavy Dne Země v sedmé třídě.Atmosféra byla skvělá, "úlovky" odpadků kuriózní, děti neváhaly pro "petku" i do škarpy skočit. Krásný den v přírodě zakončilo společné opékání buřtíků a lesní hra. Ale nejlepší byl dobrý pocit ze smysluplně prožitého dne.

Stránky