Festival duchovní hudby - Haleluja svála

Vystoupení na festivalu duchovní hudby

Repertoár našeho školního sboru tvoří jak hudba lidová a umělá, tak duchovní. Proto jsme se rádi zúčastnili tohoto festivalu. V tomto škoním roce to bylo naše první vystoupení. Sbor se opět omladil, deváťáci odešli, přišli noví mladí.

Biblická soutěž „Bible a my“

V pátek 24. března se v Kroměříži uskutečnilo celostátní kolo biblické soutěže „Bible a my“. Z naši školy se vydala směrem na jih skupina šesti finalistů okresního kola v doprovodu školního kaplana otce Martina. Mezi nejlepší v našem okrese se zařadili: Václav Tomeček, Benedikt Tesař, Emily Grace Beck, Markéta Tesařová, Anna Joy Beck a František Bujnovský. Kroměříž nás přivítala příznivým počasím a velkou vstřícnosti pořadatelů a studentů arcibiskupského gymnázia.

Divadelní lízátko

Trable s láskou zabodovaly! Divadelní soubor, který si dal název Růžový poník, přišli podpořit všichni žáci opavské pobočky. Děti svým hereckým výkonem diváky pobavily a groteska v provedení žáků páté třídy zaujala porotu na přehlídce dětských divadelních souborů natolik, že ji doporučila do krajské přehlídky. Gratulujeme!

Celostátní přehlídka v Odrách

Příjemné setkání, vzorná organizace, krásné výkony vystupujících – tak se dá charakterizovat celostátní přehlídka zájmové činnosti církevních škol v Odrách. Celkem 21 církevních škol z celé České republiky i ze Slovenska představí během třídenního maratonu to nejlepší. Naší školu velice úspěšně reprezentoval školní sbor Kolibříci. Děkujeme organizátorům ze střední pedagogické a střední zdravotnické školy svaté Anežky za pozvání a již dnes se těšíme na 25.

Havířovský pohár

Školní oddíl taekwonda reprezentoval v Havířově naší školu na prvních závodech sezony 2017. Do závodů se zapojilo 16 závodníků, včetně trenérky Jany. Vstup do nového sportovního roku byl velmi povzbudivý. Jako oddíl jsme skončili na 4. místě. Lidka, Zuzka, Markéta a Petra získaly 1. místo, Michaela a Veronika skončily na místě 2. a Katka na místě 3. Více informací a fotek naleznete na oddílovém webu http://taekwondo.proit.cz/.

Přednáška Policie ČR pro žáky vyššího stupně

V pátek 17. 3. 2017 proběhla na naší škole přednáška Policie ČR na téma - trestněprávní odpovědnost, prevence užívání návykových látek a kyberšikana. Na závěr viděli žáci také ukázky týkající se problémů bezpečnosti v dopravě z našeho okresu. Bezpečnému chování v dopravě bude věnována i přednáška, která bude následovat příští měsíc.,

Matematický klokan

Matematický klokan - výsledky
Také letos se naši žáci zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. V rámci okresu se umístili mezi první 3. ve své kategorii tito naši žáci – Kryštof Josef Hanke – 1. místo (kat. Cvrček)
Dominik Rosenbaum a Kristýna Hoňková – 2. místo (kat. Benjamín)
Umístění prvních tří podle počtu získaných bodů v jednotlivých kategoriích v rámci školy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy

Termín zápisu v Hradci nad Moravicí: pátek 7.4. od 14:30 do 18:00 hodin
Termín zápisu v Opavě: pátek 21.4. od 14:00 do 18:00 hodin
Plánovaný počet otevřených tříd: 1 v Hradci nad Moravicí, 1 v Opavě

Pokud překročí počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání volnou kapacitu CZŠ, budou žáci přijímáni dle kritérií ředitele školy:
a) sourozenec ve škole
b) sdílení alternativního pedagogického přístupu

Stránky