Festival duchovní hudby - Haleluja svála

Vystoupení na festivalu duchovní hudby

Repertoár našeho školního sboru tvoří jak hudba lidová a umělá, tak duchovní. Proto jsme se rádi zúčastnili tohoto festivalu. V tomto škoním roce to bylo naše první vystoupení. Sbor se opět omladil, deváťáci odešli, přišli noví mladí.

Duchovní obnova pro pedagogy

Ve středu 12. dubna 2017 se pedagogové naší školy sešli na jaktařské faře na duchovní obnově s otcem Martinem Kierasem a otcem Petrem Křibkem. Tématem byl Duch svatý, jeho dary a charismata. Přednášky, adorace, svátost smíření a mše svatá byla náplni celého dne.

Postní almužna

Část postní almužny bude věnována misii v Paraguay. Tuto misii vedou sestry františkánky. Jsou to stejné sestry, kterým patřila budova naší školy. Sestra Františka velmi poutavě přiblížila žákům jejich činnost.

Opavský skřivánek - školní kolo

Pěvecká soutěž lidových písní Slezska je v naší škole velmi oblíbená. Před okresním kolem probíhá kolo školní, kde jsou vybráni nejlepší zpěváci, kteří reprezentují školu. Zástupci reprezentující školu v Hradci se stali: Stázka Kupčíková, Markéta Beinhauerová, Kateřina Štenclová, Emile Becková, Johana Larischová, Jonáš Larisch a trio ve složení Alžběta Štenclová, Barbora Dostálová a Zuzana Prymusová.

Čtenářská noc 5.A

Poslední noc měsíce března strávili žáci 5. A v CZŠ sv. Ludmily. Konečně se dočkali své vysněné čtenářské noci, na kterou se tak těšili. A opravdu si vychutnali každou minutu. Nejdříve využili krásného počasí a venku si společně zasportovali, a pak už se ve škole u hořícího krbu začetli do napínavé knížky. Mezi četbou si zahráli spoustu her, u kterých se od plic nasmáli a osvěžili si i své znalosti přírody u AZ kvízu.

Malování na textil

Formou odpolední aktivity proběhlo pro zájemce pod vedením zkušené výtvarnice Andrey Sakreidové malování na textil. Děti si mohly pomalovat trika nebo tašky. Tato aktivita je velmi oblíbená a výrobky jsou vždy velmi pěkné.

Postní mše svatá

Pýcha a pokora byly hlavním tématem postní promluvy během mše svaté. Ve škole společně prožíváme postní dobu a připravujeme se na Velikonoce.

Křížová cesta

V době postní se připravujeme na velikonoce a prožíváme spolu s Ježíšem jeho poslední okamžiky pozemského života a vrchol jeho působení a oběti za nás. Procházíme s velkým dřevěným křížem, vyrobeným již před léky bývalými žáky, po škole a u jednotlivých tříd rozjímáme na životem Ježíše a našim. Je to krásný okamžik, který můžeme spolu takto jedinečně ve škole prožívat.

Stránky