Festival duchovní hudby - Haleluja svála

Vystoupení na festivalu duchovní hudby

Repertoár našeho školního sboru tvoří jak hudba lidová a umělá, tak duchovní. Proto jsme se rádi zúčastnili tohoto festivalu. V tomto škoním roce to bylo naše první vystoupení. Sbor se opět omladil, deváťáci odešli, přišli noví mladí.

Den matek - prezentace mimoškolní činnosti - Hradec

Maminek si moc vážíme, a proto jim každým rokem připravujeme kulturně sportovní program vytvořený v našich zájmových útvarech - kroužcích. Můžeme vždy shlédnout školní kapelu, školní pěvecký sbor, keramiku, výtvarku, divadlo a taekwondo a nově se letos představil taneční kroužek. Maminkám jsme popřáli a předali kytičku z lásky.

Návštěva polské školy v Baborově

Ve čtvrtek 18.května měli možnost někteří žáci školy navštívit partnerskou školu v polském Baborově. Zúčastnili jsme se oslav u příležitosti narození sv.Jana Pavla II., patrona školy. Setkání bylo zahájeno společnou mší svatou, následovalo vystoupení taneční, recitační a hudební vystoupení žáků školy, byl připraven kvíz o Janu Pavlu II., vyhodnocení společné výtvarné soutěže na téma nejdůležitější den mého života. Společně jsme navštívili skanzen v Opoli.

Mistrovství České republiky v Hradci

Naše škola se stala organizátorem turnaje Czech Open Poomsae - Mistrovství České republiky. Konal se v sobotu 29.4. v hale hotelu Belária. Pozvání přijalo a sve síly přijelo změřit 12 oddílů, z toho 2 ze Slovenska a 1 z Rakouska. Naší borci se v nejvyšší možné české konkurenci neztratili a obsadili následující místa - mistrem republiky se stal ve své kategorii František Stoklasa, více mistry se stali - Konstance Kolková, Ludmila Rosenbaumová a Filip Dušek.

Soutěž technických dovedností

Naší žáci Josef Vícha a Prokop Závorka se zúčastnili soutěže technických dovedností pořádanou Střední školou technickou. Jejich úkolem bylo sestavit hodiny a jednoduchý elektrický obvod. Prokop obsadil se svým výrobkem 6. místo. Je dobré, že jsou tímto podpořeny řemeslné dovednosti dětí.

Oslava Dne Země

Den Země oslavili šesťáci ve Slezském muzeu v Opavě. Žáci si v krátkých workshopech spočítali svou ekologickou stopu, získali informace o emisích a zkusili si správně vytřídit odpad. Vrcholem dopoledne pak byl edukační program o vzácných savcích a přírodě ve Slezsku. Všechny moc nadchl nový exponát Slezského muzea – slon indický. Díky Mgr. Martinu Gajdošíkovi, Ph.D. jsme se o tomto ohroženém druhu dověděli spoustu zajímavostí.

Den země

V pátek děti na opavské pobočce prožily projektový den věnovaný problematice palmového oleje. Vyslechly si základní informace, shlédly film, připravovaly malé pohoštění "bez palmáče", ale také se dozvěděly, že tuky tělo potřebuje a pohybem si vyzkoušely, jak se dají tuky spalovat. Země je našim domovem. Nepatří nám, jsme jen jejími správci. Je třeba, abychom s tímto Božím stvořením zacházeli citlivě a s úctou. S dětmi jsme se ohlédli až k deštným pralesům.

Výsledky zápisu do 1. třídy v Opavě

K zápisu do 1. třídy se v pátek 21.4. dostavilo 12 dětí. Všech 12 dětí je přijato. Z toho 1 zákonný zástupce požádal pro své dítě o udělení odkladu. Žádosti bude vyhověno. V září nastoupí do 1. třídy 11 žáků. V případě zájmu o zaslání rozhodnutí o přijetí dítěte, požádejte o něj na adrese reditel@czs-hradec.cz. Rozhodnutí si můžete vyzvednout i osobně.
Těšíme se na nové prvňáčky.

Výsledky zápisu do 1. třídy v Hradci nad Moravicí

K zápisu do 1. třídy se v pátek 7.4. dostavilo 25 dětí. Všech 25 dětí je přijato. Z toho 5 zákonných zástupců požádalo pro své dítě o udělení odkladu.
4 žádosti jsou kompletní a bude jim vyhověno, páté bude vyhověno po doplnění doporučení. V září otevřeme 1. třídu s 20 žáky. V případě zájmu o zaslání rozhodnutí o přijetí dítěte, požádejte o něj na adrese reditel@czs-hradec.cz. Rozhodnutí si můžete vyzvednout i osobně.

Stránky