Chystáme pro vás nové webové stránky

Během prázdnin spustíme nové webové stránky. Nové informace vkládáme již zde https://www.czs-hradec.cz/ . Na starých stránkách necháme běžet jen galerie.

Úspěch v literární soutěži

Žákyně 9. třídy zabodovaly v celostátní literární soutěži církevních škol! Kristýna Hoňková získala 1. místo za prózu s názvem "Kolik tváří má svoboda?" a Ester Svrčková obsadila 2. místo s prozaickým dílkem "Řekli Ti...". Oběma dívkám gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na jejich další inspirativní a zajímavé práce.

Lyžák

Tak po roce zase další sedmáci předvedli svůj lyžařský um a jesenické svahy oněměle žasly nad jejich krasojízdou. Útočiště nám před drsným velehorským počasím poskytla opět saleziánská chata na Annabergu u Andělské Hory.

Recitace I. st.- školní kolo

V 5. třídě dnes zaznělo 35 básniček i próza. Sešly se tady děti z 1. - 5. třídy a jejich vybraní recitátoři z třídních kol nám připravili pěkný zážitek z poznávání poezie i nás mezi sebou navzájem. Děkujeme jim za to a také těm, kteří s nimi texty nacvičovali. Do okrskového kola přehlídky v Opavě vybrala porota z 0. kategorie Kateřinu Kuběnovou (1. A), z 1. kategorie Anastázii Kupčíkovou (3. A) a z 2. kategorie Lucii Hońkovou (5. A). Blahopřejeme!

Karneval

V pátek 8. 2. si užily děti 1. stupně v Hradci nad Moravicí veselé dopoledne v maškarních kostýmech. Na karnevale si zatančily, zasoutěžily, zahrály hry a bohatě se nasmály. Hrály opravdu s chutí a při hře "Hrnec bum" dokonce v zápalu hry zlomily vařečku. Společně strávené chvíle byly pro všechny příjemným odreagováním.

Pololetní vysvědčení a oslava svátku svatého Jana Boska

Poděkováním při mši svaté jsme ukončili 1. pololetí. Připomněli jsme si našeho milého kněze sv. Jana Boska.

Nakresli tři krále

Výtvarná soutěž pro děti "Nakresli tři krále" s letošním tématem "jak odcházejí od Heroda" vyvrcholila v pátek 25.ledna 2019 na základní škole v Šumné. Mezi vítězi se nacházejí také žáci z naší školy - autoři společné práce - Markéta Štenclová s Emily Beck byli oceněni 1. místem v kategorii III - odborná porota. Další dvojice Marta Binarová s Josefem Kuběnou získala 1. místo v kategorii II - odborná porota a taktéž v kategorii II - laická porota. Blahopřejeme k úspěchu.

Bruslení 3. a 4. třídy

Ve čtvrtek 24.1. jsme byli v rámci hodiny tělesné výchovy bruslit na rybník v Kajlovci. Kluci hráli hokej, holky si hrály na krasobruslařky a fantazii se meze nekladly...

Stránky