Recitace I. st.- školní kolo

V 5. třídě dnes zaznělo 35 básniček i próza. Sešly se tady děti z 1. - 5. třídy a jejich vybraní recitátoři z třídních kol nám připravili pěkný zážitek z poznávání poezie i nás mezi sebou navzájem. Děkujeme jim za to a také těm, kteří s nimi texty nacvičovali. Do okrskového kola přehlídky v Opavě vybrala porota z 0. kategorie Kateřinu Kuběnovou (1. A), z 1. kategorie Anastázii Kupčíkovou (3. A) a z 2. kategorie Lucii Hońkovou (5. A). Blahopřejeme!

Karneval

V pátek 8. 2. si užily děti 1. stupně v Hradci nad Moravicí veselé dopoledne v maškarních kostýmech. Na karnevale si zatančily, zasoutěžily, zahrály hry a bohatě se nasmály. Hrály opravdu s chutí a při hře "Hrnec bum" dokonce v zápalu hry zlomily vařečku. Společně strávené chvíle byly pro všechny příjemným odreagováním.

Přespání v Raduni

Žáci deváté třídy vyrazili přespat na tábořiště do Raduně. Nostalgie a vybavení si vzpomínek na letní tábory ožily v hlavách většiny žáků. Po únavné cestě následovalo ochlazení v tůňce a večeře z vlastních zásob.

Pavel Helan a jeho koncet pro naši školu

V posledních dnech školního roku jsme si mezi sebe pozvali písničkáře Pavla Helana.

Výlet 1., 2. a 3. třídy do Štramberku

Ve středu 20. června děti 1. – 3. třídy z Hradce vyjely na výlet. Navštívily Bartošovický mlýn, obdivovaly Štramberk a okolí při výhledu ze Štramberské trúby a nezapomněly si koupit štramberské uši. Velkým zážitkem pro všechny byla prohlídka zámku v Kuníně, a to zásluhou skvělých průvodců, kteří historii místa podali velmi poutavým způsobem.

Výlet 7. třídy do Olomouce

Krásné dva dny v překrásném historickém moravském městě prožili žáci sedmé třídy. Program byl bohatý na zážitky i informace. Vše začalo romantickou plavbou po řece Moravě na lodi Marie Terezie obohacenou spoustou zajímavostí o Olomouci a přírodě kolem. Bazilika na Svatém Kopečku a také návštěva místní zoologické zahrady - tak to bylo opravdu příjemně strávené odpoledne. První den zakončila "noční" procházka krásně nasvíceným centrem města.

Výlet 4.A a 5.A

13. 6. jsme jeli na výlet na Slezskoostravský hrad a do hornického muzea Landek. Hrad odkrýval svá tajemství a seznamovali jsme se s tím, co všechno obnášela výchova šlechtice. Na Landeku žili lidé už v pravěku, a už tenkrát zjistili, že černé uhlí hoří. My jsme po exkurzi zjistili, že povolání horníka nebo důlního záchranáře je opravdu náročné.

Stránky