Recitace I. st.- školní kolo

V 5. třídě dnes zaznělo 35 básniček i próza. Sešly se tady děti z 1. - 5. třídy a jejich vybraní recitátoři z třídních kol nám připravili pěkný zážitek z poznávání poezie i nás mezi sebou navzájem. Děkujeme jim za to a také těm, kteří s nimi texty nacvičovali. Do okrskového kola přehlídky v Opavě vybrala porota z 0. kategorie Kateřinu Kuběnovou (1. A), z 1. kategorie Anastázii Kupčíkovou (3. A) a z 2. kategorie Lucii Hońkovou (5. A). Blahopřejeme!

Karneval

V pátek 8. 2. si užily děti 1. stupně v Hradci nad Moravicí veselé dopoledne v maškarních kostýmech. Na karnevale si zatančily, zasoutěžily, zahrály hry a bohatě se nasmály. Hrály opravdu s chutí a při hře "Hrnec bum" dokonce v zápalu hry zlomily vařečku. Společně strávené chvíle byly pro všechny příjemným odreagováním.

Přírodovědný tábor

Přírodovědný tábor zaměřený na badatelskou práci se uskutečnil o podzimních prázdninách. 17 zájemců o přírodovědné předměty si vyzkoušelo pokusy a práci se stavebnicemi iTriangle a měřícími přístroji Pasco. Mezi nejoblíbenější patřilo složení mlýnského kola, vyzkoušení si, jak funguje semafor u tobogánu, odhad a měření teploty, zjišťování pH nápojů, apod. Vše bylo doplněno o hry různého charakteru, vynikají obědy v Sonátě a procházku přírodou.

100 let od založení Československa

Také v naší škole jsme si připomněli stoleté výročí od založení Československé republiky. V ranní kapli zazpívali žáci společně se svými učiteli státní hymnu. Děti z prvního stupně se přišly podívat na výstavku, kterou je ve škole možno zhlédnout až do 2. listopadu. Povídali si také o 1. prezidentovi a o znacích České republiky. A nakonec všichni společně vytvořili velký papírový strom – lípu.

3.-5. třída na zámku

Ve čtvrtek 18. října 2018 žáci 3.-5. A navštívili zámek Hradec nad Moravicí. Provedla nás po něm paní průvodkyně v dobovém obleku majordoma. Po svačince jsme ještě prošli zámecký park a p. Hrtůsová nás seznámila s pověstmi, které se k tomuto místu a okolí vztahují.

Soutěž "Najdi si svou kešku"

Dne 26. září 2018 jsme se v Městských sadech v Opavě zúčastnili soutěže týmů s názvem "Najdi si svou kešku". Jak jsme brzy poznali, jednalo se hlavně o běžeckou soutěž, ne zeměpisnou. Naše dva školní týmy složené z žáků a žákyň 8. a 9. třídy statečně bojovaly, leč na kvalitní běžce z jiných škol nestačily. Neuspěli jsme ani v soutěži v přetahování lanem a skoku z místa. Odměnou nám byl chutný oběd a dobrý pocit z toho, že jsme něco udělali pro své zdraví (trasa měřila cca 6 km).

Školní pouť - svatá Ludmila

Naše partonka svatá Ludmila je nám velmi blízká. Každý rok spolu s ní prožíváme tento školní svátek a také Den církevního školství. Po slavnostní mši svaté jsme vystoupili na horu Kalvárii. U jednotlivých zastavení si pro své mladší spolužáky připravili žáci deváté třídy různé úkoly spojené s životem kněžny. Výstup byl ukončen modlitbou u kříže. Nezapomnělo se ani na hry.

Slavíme svátek Povýšení svatého kříže

V pátek jsme mohli u příležitosti svátku Povýšení svatého kříže prožít společně s našim školním kaplanem křížovou cestu. Původně jsme vyrazit na horu Kalvárii, kde se nachází historická křížová cesta. Kvůli deště jsme však zůstali v našem kostele.

Stavba roste

Už máme okna a finišujeme střechu. Už se moc těšíme.

Stránky