Úspěch v recitační přehlídce

Anna Joy Beck, žákyně deváté třídy naší školy, se umístila na krásném 2. místě v okresním kole recitační přehlídky a postoupila do kola krajského. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Vyhlášení výsledků NLP a EP

V sobotu 3.3. jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků EP a NPL. Za náš školní oddíl obdrželi toto nejvyšší ohodnocení - Ludmila a Michaela Rosenbamovy, Zuzana Hoňková a Veronika Křesťanová. Jana Hoňková byla vyhlášena jako nejlepší rozhodčí roku 2017.

Mikuláš ve školce

Mikuláš letos navštívil i mateřskou školku. Děti byly moc rády, vzorně připravené a plné očekávání. Věříme, že se z toho stane tradice a děti ve školce budeme navštěvovat pravidelně.

Prodej adventních věnců

Prodejem věnců podporujeme adopci na dálku. Vždy přede mši probíhal v kostele sv. Petra a Pavla prodej.

Adventní věnce

Máme moc rádi vůni jehličí spojenou výrobou adventních věnců. Celý den vyrábíme věnce, jejichž prodejem podporujeme adopci na dálku. Odpoledne přicházejí do školy i rodiče a se svými dětmi si vyrábějí tuto adventní ozdobu.

Výroba adventních věnců v Opavě

Krásné voňavé adventní věnce si vyrobily děti se svými maminkami ve škole.

Bible a my

Celostátní soutěž ve znalostech Bible. Jedinečná možnost ověřit si znalosti Bible a soutěžit. Informace o soutěži www.bibleamy.cz. Naše škola byla organizátorem okresního kola.

Přírodovědný příměstský tábor

O podzimních prázdninách si někteří žáci zkoušejí pracovat s mikroskopem, buzolou či na vlastní kůži provádějí pokusy s různými látkami. Mezitím také hrají hry, soutěží a zažívají pěkné společenství. A jak to vypadalo ve skutečnosti se můžete podívat v galerii.

Duchovní obnova 8. třídy ve Staré vsi nad Ondřejnicí

Ve dnech 23. a 24.10. se osmá třída účastnila duchovního cvičení ve Staré vsi nad Ondřejnicí. Žáci po cestě vlakem vystoupili ve stanici Jistebník, odkud prošli krásnou krajinou do Staré vsi nad Ondřejnicí. Na faře je přivítal otec Jan Slavík s týmem animátorů, kteří měli připravený bohatý a zajímavý duchovní program. Žáci se aktivně účastnili progamu, který je, jak se ukázalo v jejich závěrečném hodnocení, velmi zaujal. Akce prospěla sblížení kolektivu žáků a jejich duchovnímu rozvoji.

Stránky