Recitace I. st.- školní kolo

V 5. třídě dnes zaznělo 35 básniček i próza. Sešly se tady děti z 1. - 5. třídy a jejich vybraní recitátoři z třídních kol nám připravili pěkný zážitek z poznávání poezie i nás mezi sebou navzájem. Děkujeme jim za to a také těm, kteří s nimi texty nacvičovali. Do okrskového kola přehlídky v Opavě vybrala porota z 0. kategorie Kateřinu Kuběnovou (1. A), z 1. kategorie Anastázii Kupčíkovou (3. A) a z 2. kategorie Lucii Hońkovou (5. A). Blahopřejeme!

Karneval

V pátek 8. 2. si užily děti 1. stupně v Hradci nad Moravicí veselé dopoledne v maškarních kostýmech. Na karnevale si zatančily, zasoutěžily, zahrály hry a bohatě se nasmály. Hrály opravdu s chutí a při hře "Hrnec bum" dokonce v zápalu hry zlomily vařečku. Společně strávené chvíle byly pro všechny příjemným odreagováním.

Adventní věnce

Máme moc rádi tuto aktivitu. Škola je celá provoněná jehličím. Výrobou a prodejem věnců vyděláváme na adopci na dálku pro našeho chlapce Elinasana.

Bible a my

V pátek 23.11. proběhlo v naší škole Okresní kolo soutěže Bible a my. Nejlepší znalci Bible, kteří prošli školními koly se utkali, aby poměřili své znalosti a vybojovali si postup do celostátního kola.

Vystoupení sboru na Noci venku

Žáci svým zpěvem podpořili lidi bez domova. Celostátní projekt sdružení azylových domů Noc venku se snažil upozornit širokou veřejnost na problematiku bezdomovectví, a také přiblížit práci organizací, které lidi v nouzi podporují. Video z koncertu
https://www.youtube.com/watch?v=_gXQ1kUg86Y

Je tu nové Pařeniště - časopis školy

Vytvořený ve spolupráci žáků a našich ochotných učitelů.

Výročí žehnání kaple a žehnání nových varhan

V pátek 16.11. to bylo přesně 24. let, od roku 1994, kdy byla biskupem Hrdličkou požehnána naše školní kaple svaté Ludmily. Dnes po letech jejího bohatého života jsme při slavnostní mši požehnali nové varhany, které škole daroval školní kaplan otec Martin Kieras.

Opava Cantat

Koncem minulého týdne 9. - 10. listopadu proběhl v Opavě již desátý ročník festivalu Opava Cantat. Jedná se o celostátní přehlídku středoškolských pěveckých sborů. Cílem tohoto festivalu je nejen motivace a povzbuzení pro sbormistry, ale také stát se příjemnou události pro žáky i studenty. I letos navštívil naši školu jeden ze zúčastněných sborů a musíme uznat, že tento výchovně-vzdělávací koncert byl nejen motivací a povzbuzením, ale také příjemným zážitkem pro všechny.

Dušičkový týden

Modlitba za zemřelé spojená s návštěvou hřbitova patří k základní vlastnostem lidskosti. Více, než kdy jindy se o toto snažíme začátkem listopadu, který je k tomu určený. I my jsme se se všemi třídami postupně na hřbitov vypravili a za všechny zemřelé se pomodlili.

Postup do celostátního kola Logické olympiády

Naši žáci z nižšího i vyššího stupně se také tento školní rok zúčastnili soutěže Logická olympiáda.
Z celkem 2300 účastníků kat. B (2. st.) postoupilo 60 nejlepších do kola krajského. Byli mezi nimi i naši 2 žáci. V krajském kole se umístili na 10. a 5. místě, které je navíc postupové do kola celostátního.
Blahopřejeme.

Stránky