Festival duchovní hudby - Haleluja svála

Vystoupení na festivalu duchovní hudby

Repertoár našeho školního sboru tvoří jak hudba lidová a umělá, tak duchovní. Proto jsme se rádi zúčastnili tohoto festivalu. V tomto škoním roce to bylo naše první vystoupení. Sbor se opět omladil, deváťáci odešli, přišli noví mladí.

Rok v Indii

Takřka celý rok strávil Jakub jako dobrovolník v Indii. Vyučoval ve škole a pomáhal ve školním internátě. Po roce s sebou přivezl bratra Thomase. Ten navštívil Evropu poprvé. Jejich společné vyprávění o Indii bylo velmi poutavé a poučné.

První školní den

Radostně a s díky v srdci a na rtech jsme vstoupili do 25. roku činnosti naší školy. Společnou slavnostní mši svatou jsme zahájili školní rok. Následovalo zahájení ve třídách, přivítání 21 nových prvňáčků a nových žáků. Těšíme se na nový školní rok.

"Bohu nepatří ani málo, ani mnoho, Bohu patří všechno!" P. Marian Kuffa

S velkou důvěrou se zaměstnanci školy obraceli k Bohu při tradiční duchovní obnově v přípravném týdnu. Děkovali a chválili toho, který nechal vzniknout tuto školu a nechal ji dožít svých 25. narozenin. Nad tématem ctnosti a neřesti rozjímali pod vedením školního kaplana P. Martina Kierase.

Sportovní tábor

Posledním z příměstských táborů podpořených dotací EU byl tábor sportovní, v našem případě zaměřený hlavně na taekwondo. Ale nejen na to. Pro děti byl připraven bohatý program. Vedle dvou tréninků denně to byla jízda na koních, hry, střelba ze vzduchovky, luku, setkání s dopravní policií, hasiči, hašení, návštěva akvaparku, opékání, soutěžení. Asi největší úspěch měla pěna vytvořena z šamponů našimi hasiči .

Hudební tábor

Zpěv, kytary a spousta dětského radostného smíchu zněly ve dnech 24.-28. července v Hradci nad Moravicí, kde se konal příměstský hudební tábor školního sboru Kolibříci. Společně s dětmi jsme v průběhu týdne zpívali, hráli na hudební nástroje, soutěžili v nejrůznějších disciplínách a zažívali krásné společenství plné radosti. Letošní tábor se nesl v pohádkovém duchu.

Výtvarný tábor

V týdnu od 17. do 21. července 2017 probíhal ve škole příměstský výtvarný tábor. Dvacet sedm dětí společně tvořilo i hrálo si.

Konec školního roku Opava

Třináctý školní rok v Jaktaři je nenávratně pryč. Žáci obdrželi vysvědčení a vyprovodili tradičním špalírem a posledním zvoněním páťáky, z kterých většina bude pokračovat od září v Hradci. Na závěr poděkovali s učiteli a rodiči při mši svaté v kostele za Boží milosti a za vše, co uplynulý školní rok přinesl. Poděkovali a rozloučili se také s farářem o. Petrem, který odchází do jiné farnosti.

Konec školního roku Hradec

Loučíme se s dalším rokem, tento byl v pořadí 24. Bohu díky za vše. Zažili jsme mnoho krásného. Těšíme se na další. Pěkné prázdniny.

Stránky