V příjemné přátelské atmosféře proběhlo společné setkání 5. A a 5. B v Hradci nad Moravicí. Počasí nám sice nepřálo, ale i ve škole se dalo zahrát plno zábavných a veselých her, které přispěly k vzájemnému poznání a sblížení budoucích spolužáků.

Den prázdných tříd 17. 6. 2016 prožila třída 5.A ve Slezském muzeu v Opavě. Cestou se páťáci museli vypořádat se silným větrem, který lámal i větve, ale pak už na ně čekala krásná výstava přírodnin a historických hraček v nově zrekonstruovaném muzeu. Hezké dopoledne zakončili tím nejlepším způsobem - zmrzlinou.

Děti první a druhé třídy jely 17. června k rybníku do Zlatník. Prohlédly si skutečný les, život v něm i kolem vody. Žáci měli štěstí vidět volavky a kachny, plavající užovku a podívali se také, jak žijí mravenci ve ztrouchnivělé větvi.

Výlet dětí z nižššího stupně z Hradce nad Moravicí

Ve čtvrtek 16. června se vydal 1. stupeň na školní výlet do Přerova do Muzea J. A. Komenského a Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou. Doplnili jsme si své znalosti o pravěku, nahlédli do školních tříd v různých dobách naší historie, prohlédli jsme si pomůcky, sbírky minerálů a hmyzu, vystoupali jsme po točitých schodech do zámecké věže a užili si krásný rozhled po Přerově. V jeskyních jsme sestoupili pod zem obdivovat tisíciletou krásu neživé přírody.

Výlet Ostrava

U školy jsme nastoupili do autobusu a ten nás zavezl do muzea hraček. A dozvěděli jsme se, že Walt Disney vynalezl Mickeyho Mouse. Nejdříve měl králíčka – plyšového, kterého mu někdo ukradl. Potom si ušil Mickeyho Mouse a vytvořil pohádku. Protože Mickeyho z pohádky měli všichni rádi, tak vynalezl i Kačera Donalda, který se vždycky mračí, nebo je naštvaný. Byla tady taky knížka o druhé světové válce, kde byl hlavním hrdinou Kačer Donald. Říkali nám, že je to srandovní knížka.

Výlet 7. třída

Sedmáci letos měli jednodenní výlet do Ostravy. Navštívili jsme ZOO Ostrava, ve které byli někteří po několika letech. Mnohdy jsme žasli, jak se ZOO za poslední roky zlepšila. Po prohlídce ZOO jsme vystoupali na haldu Emu, kde se před námi rozprostřela Ostrava jako na dlani. Při sestupy z haldy Emy nás zastihla krátká dešťová přeháňka, ale ani ta nemohla zkazit dojem z povedeného výletu. A příští rok Praha?

Den požární bezpečnosti

"Pomáhat lidem", toto je motem všech složek, jako jsou hasiči, záchranáři a policie. V tomto duchu se nesl i Den požární bezpečnosti organizovaný místním hasičským sborem, kterého jsme se zúčastnili v pátek 10.6. Stejně jako loni byl tento den pojat formou soutěže mezi družstvy naší a městské školy. Prožili jsme moc pěkný den, kde si děti vyzkoušely hasit, stavět protipovodňovou hráz, vyzkoušely si umělé dýchání, střílet ze vzduchovky a mnoho dalšího.

Návštěva u hasičů

Žáci 3.B ve středu 8.června spojili krásnou jarní vycházku s návštěvou opavského hasičského sboru. Prohlédli si profesionální hasičské vybavení, něco si sami vyzkoušeli a dozvěděli se o práci hasičů mnoho zajímavostí.

Stránky