Soutěž technických dovedností

Naší žáci Josef Vícha a Prokop Závorka se zúčastnili soutěže technických dovedností pořádanou Střední školou technickou. Jejich úkolem bylo sestavit hodiny a jednoduchý elektrický obvod. Prokop obsadil se svým výrobkem 6. místo. Je dobré, že jsou tímto podpořeny řemeslné dovednosti dětí.

Oslava Dne Země

Den Země oslavili šesťáci ve Slezském muzeu v Opavě. Žáci si v krátkých workshopech spočítali svou ekologickou stopu, získali informace o emisích a zkusili si správně vytřídit odpad. Vrcholem dopoledne pak byl edukační program o vzácných savcích a přírodě ve Slezsku. Všechny moc nadchl nový exponát Slezského muzea – slon indický. Díky Mgr. Martinu Gajdošíkovi, Ph.D. jsme se o tomto ohroženém druhu dověděli spoustu zajímavostí.

Den země

V pátek děti na opavské pobočce prožily projektový den věnovaný problematice palmového oleje. Vyslechly si základní informace, shlédly film, připravovaly malé pohoštění "bez palmáče", ale také se dozvěděly, že tuky tělo potřebuje a pohybem si vyzkoušely, jak se dají tuky spalovat. Země je našim domovem. Nepatří nám, jsme jen jejími správci. Je třeba, abychom s tímto Božím stvořením zacházeli citlivě a s úctou. S dětmi jsme se ohlédli až k deštným pralesům.

Výsledky zápisu do 1. třídy v Opavě

K zápisu do 1. třídy se v pátek 21.4. dostavilo 12 dětí. Všech 12 dětí je přijato. Z toho 1 zákonný zástupce požádal pro své dítě o udělení odkladu. Žádosti bude vyhověno. V září nastoupí do 1. třídy 11 žáků. V případě zájmu o zaslání rozhodnutí o přijetí dítěte, požádejte o něj na adrese reditel@czs-hradec.cz. Rozhodnutí si můžete vyzvednout i osobně.
Těšíme se na nové prvňáčky.

Výsledky zápisu do 1. třídy v Hradci nad Moravicí

K zápisu do 1. třídy se v pátek 7.4. dostavilo 25 dětí. Všech 25 dětí je přijato. Z toho 5 zákonných zástupců požádalo pro své dítě o udělení odkladu.
4 žádosti jsou kompletní a bude jim vyhověno, páté bude vyhověno po doplnění doporučení. V září otevřeme 1. třídu s 20 žáky. V případě zájmu o zaslání rozhodnutí o přijetí dítěte, požádejte o něj na adrese reditel@czs-hradec.cz. Rozhodnutí si můžete vyzvednout i osobně.

Duchovní obnova pro pedagogy

Ve středu 12. dubna 2017 se pedagogové naší školy sešli na jaktařské faře na duchovní obnově s otcem Martinem Kierasem a otcem Petrem Křibkem. Tématem byl Duch svatý, jeho dary a charismata. Přednášky, adorace, svátost smíření a mše svatá byla náplni celého dne.

Postní almužna

Část postní almužny bude věnována misii v Paraguay. Tuto misii vedou sestry františkánky. Jsou to stejné sestry, kterým patřila budova naší školy. Sestra Františka velmi poutavě přiblížila žákům jejich činnost.

Opavský skřivánek - školní kolo

Pěvecká soutěž lidových písní Slezska je v naší škole velmi oblíbená. Před okresním kolem probíhá kolo školní, kde jsou vybráni nejlepší zpěváci, kteří reprezentují školu. Zástupci reprezentující školu v Hradci se stali: Stázka Kupčíková, Markéta Beinhauerová, Kateřina Štenclová, Emile Becková, Johana Larischová, Jonáš Larisch a trio ve složení Alžběta Štenclová, Barbora Dostálová a Zuzana Prymusová.

Čtenářská noc 5.A

Poslední noc měsíce března strávili žáci 5. A v CZŠ sv. Ludmily. Konečně se dočkali své vysněné čtenářské noci, na kterou se tak těšili. A opravdu si vychutnali každou minutu. Nejdříve využili krásného počasí a venku si společně zasportovali, a pak už se ve škole u hořícího krbu začetli do napínavé knížky. Mezi četbou si zahráli spoustu her, u kterých se od plic nasmáli a osvěžili si i své znalosti přírody u AZ kvízu.

Stránky