Fotografování je spojeno se školou od jejího počátku. Postupně se z pořizování dokumentárních fotografií z běžného života stala u některých záliba. Mnoho žáků, ale i dospělé fotografování baví. Dívají se na svět přes objektiv a umožňují nám tak spatřit nejen Boží stvoření, ale i lidské výtvory často netradičním pohledem fotografa. Máme radost, že ve fotografování pokračuje nejeden absolvent naší školy.

To, že žáci naší školy rádi čtou, dokázalo mimo jiné umístění v soutěži Škola největších čtenářů, ve školním roce 2015/2016. Dětský knižní klub Grada daroval naší škole balíček knih, ze kterého mají žáci velkou radost. Knihy si zaslouží, protože se za loňský školní rok umístili na druhém místě v objednávání knih pro domácí čtení v rámci celé republiky.
Nakladatelství Grada děkujeme!

Svatá Ludmila - slavnostní mše

Den církevní školství a oslavu patronky naší školy jsme v pátek 16.9. oslavili mší svatou. Děkujeme za krásnou školu plnou dětí a dobré pohody. Díky za výborného školního kaplana nadšeného pro školu. Díky Bohu za svobodu a možnost církevní školy budovat.

Výstup na Kalvárii - foto část 1

Spolu se svatou Ludmilou jsme se vydali na výstup na Kalvárii. Během cesty žáci po třídách plnili úkoly s tématikou českých svatých. Na vrcholu nám otec Martin požehnal, nechyběly špekáčky a hry a hlavně dobrá nálada a pohoda.

Seznamovací výlet 6.třídy

V pátek 9. září se šesťáci za téměř letního počasí vydali do krásné přírody v okolí Hradce. Cílem celého výletu bylo blíže se poznat, dozvědět se něco nového o svých spolužácích a vytvořit základ pro dobrý třídní kolektiv. Atmosféra byla příjemná, hry zábavné, buřty dobré a voda v řece Moravici příjemně chladila. Výlet se vydařil a my doufáme, že se šesťákům vydaří i další čtyři roky.

Zahájení školního roku v Opavě

Také v opavské pobočce jsme zahájili nový školní rok mší svatou. Všem přítomným a zvláště prvňáčkům se dostalo požehnání, se kterým jsme odhodlaně vstoupili do svých tříd. Druháčci předali prvňákům pomyslné žezlo a velikou pastelkou je pasovali na školáky. Následovalo setkání ve třídách se všemi spolužáky a třídními učitelkami. Povídání o prázdninách, ale také organizační pokyny odstartovaly putování novým školním rokem.

Stránky