Výtvarný tábor

Prázdniny jsou tu a s nimi naše tábory. První v řadě to je tábor výtvarnmý. Týden plný tvoření, ale i her a dobré nálady.

Konec školního roku

Tak máme za sebou 25. roků. Velké bohu díky :) !

Poslední zvonění

Rozloučení s našími devaťáky ... a nakonec nezbytný podpis :)

Školní olympiáda

Ve zdravém těle zdravý duch.

Vycházka ke koním 1., 2. a 3. třída

V pátek 22.6. jsme se s dětmi 1. – 3.třídy z Hradce vydali do Branky ke koním. Počasí bylo příjemné, a ještě příjemnější byli manželé Václavíkovi, kteří nás srdečně přivítali a celé dopoledne ochotně vozili na svých konících. Velké poděkování patří paní Hrtúsové za zprostředkování a pomoc s organizací celé akce.

Přespání v Raduni

Žáci deváté třídy vyrazili přespat na tábořiště do Raduně. Nostalgie a vybavení si vzpomínek na letní tábory ožily v hlavách většiny žáků. Po únavné cestě následovalo ochlazení v tůňce a večeře z vlastních zásob.

Pavel Helan a jeho koncet pro naši školu

V posledních dnech školního roku jsme si mezi sebe pozvali písničkáře Pavla Helana.

Výlet 1., 2. a 3. třídy do Štramberku

Ve středu 20. června děti 1. – 3. třídy z Hradce vyjely na výlet. Navštívily Bartošovický mlýn, obdivovaly Štramberk a okolí při výhledu ze Štramberské trúby a nezapomněly si koupit štramberské uši. Velkým zážitkem pro všechny byla prohlídka zámku v Kuníně, a to zásluhou skvělých průvodců, kteří historii místa podali velmi poutavým způsobem.

Stránky