Vážení rodiče, přátelé, děti, příští rok naše škola vstoupí do 24. roku svého působení. V tomto roce dosáhneme v Hradci rekordního počtu 145 dětí. V posledních 4 letech to bylo 130, 133, 134 a 135. Doslova a do písmene "praskáme ve švech". Přes rok probíhala na toto téma jednání se zřizovatelem a dne 3.5.2016 bylo na velkém tříhodinovém jednání ve škole v Hradci za účasti generálního vikáře a rady ŠPO rozhodnutu takto: "Připravit a realizovat záměr přístavby...", "Do projekční přípravy zahrnout také úpravy původní školní budovy navazující na přístavbu ..." Okamžitě započaly projekční práce...

I pro opavské pracoviště s I. stupněm připravujeme velkou změnu. Intenzivně chystáme přestěhování do Mariana. Marianum patří kongregaci Dcer Božské Lásky. Tato budova na Kylešovském kopci byla původně postavena jako škola. Přestěhováním by pro školu vznikla příležitost dostat se blíže do centra města, a tím zvýšit svou dostupnost. Oproti budově v Jaktaři je tato budova větší a nabízí i možnost dalšího rozvoje. A v ne poslední řadě budeme blíže modlících se sester, které vidí v tomto záměru přínos i pro svou kongregaci. Je však zapotřebí provést rozsáhlou rekonstrukci objektu.

Týden plný pohybu, her, radosti a dobré nálady prožili naši taekwondiste během příměstského soustředění. Byl čas i na výlet do ZOO, projížďku na koni a oslavu narozenin, setkání a přednášku s policii a opékání párků. Všechny fotky na zde http://taekwondo.proit.cz/ .

Evropské zpívánky - hudební tábor školního sboru

Zpěv a nácvik písní nejen česky, ale také francouzsky, německy, anglicky či italsky.

Duhové umění světadílů - výtvarný tábor

Pět dnů, pět kontinentů, pestrost barev a tvarů, radost z tvoření, her i společenství. Tak by se stručně dal charakterizovat příměstský výtvarný tábor, který se už počtvrté konal v hradecké škole. Vyvrcholením tábora byla příprava výstavky dětských prací a slavnostní vernisáž.

Návrat do minulosti - tábor v Jaktaři

Děti se pomocí stroje času přenesly do středověku, kde je čekalo spoustu dobrodružství. Naučili se chovat a bojovat jako rytíři, seznámili se s mnoha středověkými řemesly a sami si je vyzkoušely. Největší úspěch asi měli kováři. Děti totiž měly možnost navštívit kovárnu v Milostovicích a sami si mohli kovařinu vyzkoušet a výrobek si odnesly i domů. Také se mohli stát středověkými alchymisty či bylinkáři a tak podobně.

Konec školního roku v Jaktaři

Za celý uplynulý školní rok jsme poděkovali při mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla. Po přesunu do školy v jednotlivých třídách proběhlo rozdání vysvědčení a u páťáků také loučení.

Stránky